Anneke van den Aker (Aker HR Consultancy):

                                ‘Een goede voorbereiding is het halve gedoe’

Ik zou bijna durven zeggen: het was niet de vraag óf er een ‘coronarechtszaak’ zou komen, het was alleen nog maar de vraag wanneer. We bevinden ons in een unieke situatie waar werkgevers en werknemers in sommige gevallen tegenover elkaar komen te staan. Het resulteert inmiddels in rechtszaken.
Werkgevers willen nu vooral hun hoofd boven water houden en komen met uiteenlopende oplossingen. En werknemers willen best wel een beetje loyaal zijn, maar er zijn grenzen.
In deze column hoop ik je aan het denken te zetten over je eigen rechten en plichten. Of je nu werkgever of werknemer bent.

Rechtszaken
Er zijn behoorlijk wat bedrijven die in deze tijd creatief omgaan met de vakantiedagen van het personeel. Dit brengt me bij de eerste rechtszaak, waar een ondernemer had bepaald dat het personeel 20% van de vrije tijd als vakantie moest opnemen. Er was nou eenmaal geen werk en de werknemers zaten thuis te wachten totdat zij weer iets konden gaan doen. Hoe frustrerend dit ook moet zijn geweest voor de werkgever, de rechter oordeelde dat dit een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden is.  Wijzigen kan, mits je een zwaarwichtig belang hebt, maar dat was in dit geval niet aan de orde volgens de rechtbank. De werkgever had in dit geval wel in gesprek kunnen gaan met zijn werknemers en in overleg de arbeidsvoorwaarden tijdelijk aan kunnen passen.

In de tweede rechtszaak stond het thuiswerken centraal. Een samenvatting van deze zaak: een bedrijf sommeerde de werknemers om weer naar kantoor te komen en niet meer thuis te werken. Een werkneemster weigert dit. Ondanks alle maatregelen die de werkgever heeft getroffen, voelt ze zich niet veilig en wil ze voorlopig nog thuiswerken. Bovendien beroept ze zich op het algemeen overheidsadvies en vraagt ze om goed werkgeverschap. In dit geval beslist de rechter in het voordeel van de werkgever. De vrouw moet tegen haar zin toch naar kantoor komen. De vraag is vooral: waarom wordt dit verzoek door deze werknemer ingediend? Wat kun je samen doen om ervoor te zorgen dat de werknemer toch weer prettig aan het werk gaat?

Ik verwacht dat een casus als bovenstaande in het najaar vaker gaat voorkomen.
Uit verschillende onderzoeken weten we dat ventilatie een rol speelt bij virusverspreiding.
Los van dat we de gewone verkoudheden gaan krijgen, en dat ook mogelijk kostbaar verzuim gaat opleveren, is er nog een uitdaging. Want als we niet eens met z’n allen kunnen bepalen of we nou wel of niet in een vliegtuig kunnen zitten, hoe moet dat dan straks bepaald worden over een kantoor? Moeten werkgevers gaan aantonen dat hun ventilatiesysteem coronaproof is? Of gaat de OR bepalen hoeveel ramen er open moeten?

Check je contracten en bedrijfsregelingen
Met de voorbeelden maak ik eigenlijk mijn punt. Het zijn écht geen ondenkbare situaties.
En je kunt denken als werkgever: mijn personeel heeft nergens problemen mee.
Da’s mooi, maar misschien verandert bij één van hen de thuissituatie waardoor jouw personeel wél kritisch wordt en problemen heeft met je ventilatiebeleid…
En het woordje ventilatiebeleid mag je vervangen door verzuimbeleid, vakantiebeleid, enzovoort.

Kortom, regel het. Ga nu al kijken naar arbeidsvoorwaarden. Moeten die misschien (tijdelijk) worden aangepast? Hoe zien je contracten eruit? Je hoeft heus niet meteen alles om te gooien. Het begint met kennis opdoen. Misschien leer je wat van deze column of ontstaat er een dialoog.

Denken in scenario’s
In deze hitte lijkt het najaar nog ver weg.

Echter, over drie maanden bevinden we ons mogelijk in deze discussie.
Goede voorbereiding is het halve gedoe. Bovendien zorg je voor een goede werksfeer als je een open gesprek voert met je medewerkers. Begrip voor beide standpunten, en daar een middenweg in gaan vinden. Dat is wat ons te doen staat. Vasthouden aan oude regeltjes in een nieuwe situatie gaat ‘m niet worden.

De conclusie van deze column: áls je de contracten en/of interne regelingen van werknemers niet goed op orde hebt, – kijkend naar scenario’s die zich mogelijk gaan voordoen –   dan kun je behoorlijk in de problemen komen. Maar geen zorgen, ik weet nog wel een goede advocaat in Boxtel.
Een mooi bruggetje naar volgende week, dan sta ik in stil bij de kracht van Boxtel en wat de lokale ondernemer voor jou kan doen. Nou, als dít geen cliffhanger is…

Heb je in de tussentijd vragen over bovenstaand, over de NOW of de TOZO?
www.akerconsultancy.nl